08.11.2013

Kerry er frusteret over Israel.

Den amerikanske utenriksministeren John F. Kerry droppet sin nøytralitet i «fredsforhandlingene» mellom Israel og palestina-araberne torsdag og fjernet enhver tvil om hvem han mener har skylden for at forhandlingene ikke fører frem. I et fjernsynsintervju beskyldte Kerry Israel for å stjele palestina-arabernes land og israelerne generelt for å ikke bry seg om dette. Som om ikke det var nok kritiserte han også den israelske utvidelsen av bosetningene og det israelske forsvarets tilstedeværelse i Judea og Samaria. Uttalelsene ble sett på som et ansiktsslag mot statsminister Binyamin Netanyahu.

http://www.karmel.net/2013/11/08/nyhetssammendrag-08-november-2013/