25.04.2014

Fred for Jødene?

Jødene har vist at de er et folk som ønsker fred. Araberne i Israel er tryggere, friere og bedre stilt enn i noe annet land i regionen. Så lenge hatet får råde, er ikke noe land i verden stort nok for fred, skriver Erik Selle.

Et nytt paradigme må på plass i Midtøsten. Den Arabiske vår, og særlig borgerkrigen i Syria har vist oss et skrekkscenario som får situasjonen i forhold til Israel å stilne av. En ny regjering så dagens lys etter valget i 2013, og selv om vi er fornøyd med den generelle mer positive innstillingen til Israel og det Jødiske folk hos den borgerlige regjeringen, etterlyser vi et grunnleggende paradigmeskifte i tilnærmingen til Israel.

http://www.dagen.no/2014/04/24/meninger/martin_tranmael/fredsprosessen/palestinske_selvstyremyndigheter/235973