23.04.2014

Tror på en ung jord.

For Andreas Årikstad og Jogeir Lianes går Bibelens tekster og moderne evolusjonsteori rett og slett ikke opp. Det regnestykket har de skrevet bok om.

Inntil for fire år siden hadde Jogeir Lianes en avslappet holdning til spørsmålet om evolusjon. En allmektig Gud kunne vel saktens velge å bruke evolusjon til å skape verden om han ville det?

Nylig gav han imidlertid ut boken «Skapelse og/eller evolusjon - Hva sier Bibelen?» sammen med Johan Samuel Årikstad-Nielsen og Andreas Årikstad. Der hevder forfatterne at Bibelen samstemt avviser at jorden og livet på den er i nærheten av så gammel som de aksepterte teoriene innen fagfelt som kosmologi, biologi og geologi hevder.

http://www.dagen.no/2014/04/22/kristenliv/johan_samuel_arikstad-nielsen/evolusjonsteori/jogeir_lianes/235123