27.10.2014

Lærte Jødehad på Kristen skole i Syrien.


Etter flukten fra Syria til Norge måtte Mani Hussaini lære historie og geografi på ny.

– Lærere brukte skolen til propaganda.

På skolen lærte Hussaini også ting, han i dag tar avstand fra. Som at Syrias grenser inkluderte halve Tyrkia og Jordan, og at Libanon og Israel ikke fantes.

– Man snakka om at det største, man kunne oppnå i livet, var å dø i kampen for Palestina og mot Israel. Det er en veldig brutal måte å fremfør et budskap overfor barn på. Også fordi vi lærte mye feil om historie. Jeg har tenkt mye på dette i ettertid, at man bruker skolen som et slikt propagandamaskineri.

http://www.dagen.no/Nyheter/25/10/2014/Lærte_jødehat_på_kristen_
skole_i_Syria-128472