22.06.2015

2011: "Stoltenberg vil sidestille Islam med Kristendommen i Grunnloven".

Posted Aug 18, 2011

Den Norske regjering sendte 1. februar ut et høringsnotat :

”Kirkeforliket-konsekvenser av eventuelle endringer i Grunnlovens bestemmelser om statskirke-ordningen i stortingsperioden 2009-2013.”

 Høringsnotatet foreslår dramatiske endringer for Norges befokning! Jeg spør: Er det dette folk stemte på ved det siste valget, eller forstår ikke det Norske folk. hva som blir de uendelige barbariske og groteske konsekvensene av dette ?

Dette er DRAMATISKE endringer, som på litt lengre sikt vil gi store følger for oppkommende generasjoners frihet til si, hva de mener, stå for hva de mener og ikke bli forfulgt, fordi de har enn annen mening enn Islam eller fordi de kritisere Islam.

Les historien om Libanon, Egypt, Irak og Nordafrika, som engang alle har vært tidligere Kristne land.

https://sites.google.com/site/stoppjens/nyheter/118