02.08.2015

Gjenkjenner du det profetiske i tiden?

Fra Sokelys.com/
2. august 2015.

Tegnene på, at vi nå lever i de siste tider, blir sterkere og sterkere for hver eneste dag, som går. Vi er nå kommet til det punkt, hvor begivenhetene taler tydeligere om Jesu gjenkomst enn det, forkynnelsen i mange av våre moderne Menigheter gjør.

Kan vi være på vei mot det, Bibelen omtaler som den store trengsel? spør John Shorey, som har forfattet en rekke bøker om de siste tider.

“Nu er tiden for å søke Herren, før Han kommer og lar rettferdighet regne over dere,” sa den Gammeltestamentlige profeten Hoseas til sin samtid, som nektet å lytte. I vår tid sier stadig flere og flere profetiske forkynnere, at vi nå er inn i en profetisk tid, vi aldri har sett maken til .

Hør hva den profetiske forkynneren John Shorey sier om dagene, som kommer, og spørsmålet som stilles er, om vi er på vei inn i Trengselstiden.Sjekk ut de siste oppdateringer om tidens tegn, som nå roper høyt, at endetiden omsider er kommet over oss. Mange Kristne tror, at noe vil komme til å skje i løpet av de neste få år. Sjekk ut de siste oppdateringer på den profetiske himmel ,slik media rapporterer det i nyhetssendinger.