21.09.2015

Kommentar: Erstatningsteologiens rot?

Fra Israeltoday.no/
20. september 2015.

Erstatningsteologien (ET) mener, at Abrahams etterkommere, Jødene, forspilte sin rolle som Guds utvalgte folk, da nasjonen avviste Jesus. Som en følge av dette avviste Gud dem og erstattet dem med den Kristne Kirken. Selvsagt avviser Bibelen denne læren. Paulus spør "Men hva om noen har vist seg utro? Kan deres utroskap oppheve Guds troskap?" (Rom 3:3).

På tross av dette eksisterer fortsatt ET og insisterer på, at Gud trakk tilbake løftet til Abrahams familie, slik det ble gitt dem i Amos: "Bare dere har jeg utvalgt fra alle verdens folk". (Amos 3:2)

Mens jeg reflekterte over ET's evne til å avvise og endre andre læresettinger, forsto jeg, at det måtte være en skjult ide, som ga liv til denne teologien, og jeg tror, jeg har funnet ut, hva den er. Det er den misforståtte ideen om, at under Den nye Pakt så ble betegnelsen av "Abrahams etterkommere" utvidet til å gjelde flere.

Nå kan alle bli regnet som en etterkommer av Abraham på grunn av sin tro på Jesus, og bli innført som en av hans "åndelige frø" uavhengig av, hvor man egentlig kommer fra. Sannheten er, at da Paulus lærte oss, at "Ikke alle som bor i Israel er etterkommere av Israel" (Rom 9:6), foreslo han ikke, at Den nye Pakt innebærer, at flere nå kunne regne seg som Guds utvalgte folk.

Han pekte kun på, at det finnes et utvalgt Israel i Israel, en troslinje i blodslinjen. Han mente, at det kun er de, som slektet på Isak "løftebarnet", som kunne fortsette å være de utvalgte. Etterkommere av Ismael og Esau, "kjødets barn", var ikke en del av disse.

Hva endret seg da Jesus kom? Dette: Nå kan alle få vite, hvem som var hvem i familien. Troen på Jesus gjorde det synlig. "Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn". (Gal 3:7).

Definisjonen av, hvem som var Abrahams etterkommere, hadde ikke blitt utvidet seg, men den hadde blitt enda mindre! Husk: "Om Israels barn var så tallrike som havets sand, skal bare en rest bli frelst". (Rom 9:27)

Men hvordan skal vi da forklare alle hedningene, som følger Jesus? Hvem er de? Tenk tilbake: Lovet ikke Gud til Abraham, at han kom til å bli "far til mange folk"? (Rom 4:17,18) Var det ikke det, han ønsket å bli? Var det ikke det, hans anvn betyr?

Vel, jeg tror, at Gud begynte å jobbe for innfrielsen av det løftet, da han skilte seg fra de ti avgudsdyrkende stammene i Israels norlige områder, og lot Syrerne føre de ut blant nasjonene. (2 Kongebok 18:9-12)

Likevel lovet alle profetene, at Han kom til å føre de tilbake en dag og gjenforene dem med Jødene i Messias. Så hvor er de nå? Vet du det ikke? Sa ikke Paulus: "Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet" i Gal 3:29?

Var ikke Den nye Pakten KUN et løfte til etterkommerne av Israels to kongedømmer? (Heb 8:8) Begynte ikke Jacob sitt brev til kirken med ordene: "Til de tolv stammene som er spredd utover jorden"? Derfor spør jeg deg: Hvem tror du, at alle de, som kommer til Messias fra alle de ulike landene, egentlig er? Kun ET opphever Guds eksklusive Pakt med de fysiske etterkommerne av Abraham (fra enten Judea eller Israel) og gir denne arven til noen andre.