05.05.2014

Barnedåb - voksendåb?

Der er forskellig praksis inde for de Kristne kirker med hensyn til, om man skal dyppes helt ned under vandet ved dåben eller blot have vand på hovedet. Der er også forskel mellem de Kristne kirker i synes på, om man skal døbe børn eller voksne.

Det Nye Testamente
I Det Nye Testamente findes der beretninger om, hvordan man i den første kirke har fortalt om Jesus, og at man har døbt mennesker, der tror på ham. Én af dem handler om en Etiopisk hofmand. Du kan læse historien i Apostlenes Gerninger kap. 8 vers 35-39. Den Etiopiske hofmand var en voksen mand, da han blev døbt.

I sagens natur var mange af de første Kristne også voksne mennesker, da de lod sig døbe som tegn på, at de nu var gået over til den nye tro, kristendommen. Men man kender også i Bibelen til, at en hel familie er blevet døbt, heriblandt formentligt også de børn, der var i familien og huset (se fx Apostlenes Gerninger Kap.16 vers 33).

http://www.bibelselskabet.dk/ombibelen/indhold/hvadsigerbibelenom/livssituationer/foedselogdaab/barnedaabvoksendaab