01.01.2015

En større utfordring enn både Human-Etisk Forbund og alle landets Muslimer.

Hvis så få av dem, som selv tilhører Kristne trossamfunn, har et aktivt forhold til Bibelen, hva blir da konsekvensene på noen års sikt?

http://www.dagen.no/Nyheter/kommentar/En-større-utfordring-enn-både-Human-Etisk-Forbund-og-alle-landets-muslimer-151954