12.01.2015

Kristen demonisering av Israel.

Mediehetsen mot Israel har over tid ført til aukande Antisemittisme i Europa. 

For nokon år sidan vart det starta ein religionsdialog mellom toppar i Kirkenes Verdensråd og Islamske leiarar. Noko positivt resultat av dette er vanskeleg å sjå i den Muslimske verda. Kristne vert forfylgde som aldri før.

Verst er det i Muslimske land og land, der Islam er på frammarsj til dømes i Nigeria og Somalia. I Midt-Austen, området der Kristendomen hadde si vogge, har talet på Kristne minka sterkt, også i dei Palestina-Arabiske sjølvstyreområda.

I Israel har Kristne fridom og aukar i tal, trass i uretten Israel opplever frå store deler av den Kristne verda.

http://www.dagen.no/Meninger/israel/Kristen-demonisering-av-Israel-154363