05.07.2015

Hvis Jesus var Gud, hvem bad Han så til?

En af de store anstødssten i Kristendommen er for mange mennesker læren om Treenigheden. Vagttårnet gør, hvad den kan for at misinformere, forlede og forvirre dets medlemmer og andre mennesker omkring denne lære, derfor kan man ofte hører Jehovas vidner stille spørgsmålet: Hvis Jesus var Gud, hvem bad han så til?

Hvad svarer Bibelen til det? Lad os ræsonnere ud fra Skrifterne
Et af de Skriftsteder, Vagttårnet ynder at tage op i den anledning, er Ordet, hvor vi hører om Jesu Kristi bønnekamp i Gethsemanehave. Der står i Matthæusevangeliet: "Og han gik lidt længere væk, faldt ned på sit ansigt og bad: »Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi. Dog, ikke som jeg vil, men som du vil.« (Matt 26:39)

Vagttårnet har udgivet en bog kaldet ‘Lad os ræsonnere ud fra Skrifterne’. Formålet med denne bog er, at hjælpe Jehovas-vidner til at vise andre, hvad Bibelen (efter Vagttårnets mening) siger. Bogen er opdelt i en række hovedemner, som den enkelte Jehovas-vidne så kan slå op i og læse, hvad Vagttårnet mener om et pågældende emne. Under overskriften ΄Treenighed΄ (s. 374-396) starter afsnittets definition af Treenighedeslæren således:

http://skriften.net/hvis-jesus-var-gud-hvem-bad-han-sa-til-2/