15.11.2013

Terroristen som prøvde å bli statsmann.

I dag for 25 år siden startet Yassir Arafat prosessen som han håpet skulle transformere ham fra terrorist til statsleder.

Alger 15. november 1988: PLO-formann Yassir Arafat går på talerstolen foran Det palestinske nasjonalrådet og leser et dokument med tittelen «Den palestinske uavhengighetserklæringen».

Han begynner med å si at han leser i navnet til «Allah, den barmhjertige og nådefulle». Og han avslutter talen med en forsikring om at «den allmektige Allah har fortalt sannheten».

  Talens høydepunkt er når Arafat sier at han «i Allahs og det palestinske folkets navn proklamerer etableringen av staten Palestina på det palestinske territoriet med Jerusalems som dens hovedstad».

http://www.dagen.no/2013/11/15/meninger/camp_david-forhandlingene/camp_david/midtostenkonflikten/183106