08.01.2014

Det profetiske ord.

Fra en Facebook-profil.
6. januar 2014.


JEG FATTER IKKE, KRISTNE KAN KALDE ALT DETTE TILFÆLDIGT!

Jeg overraskes over de mange kristne, der tilsyneladende lever i en boble uden berøring med udviklingen i verden set i lyset af Ordet.

Videnskabsmænd og metrologer beretter næsten hver eneste dag om det ene vejrfænomen efter det andet, som overgår alt i fortiden. Men mange kirkefolk ser det ikke. Og nævner man det som et tegn, kaldes man for ekstrem eller sværmerisk – eller dømmende.

Åbenbaringsbogen beskriver det ene vejrfænomen efter det andet, som kommer til at ske. Jesus siger i Lukas 21:26, at “mennesker skal dåne af rædsel og gru for det, som kommer over jorderige; thi himlenes kræfter skal rystes.” Jamen, kære venner, disse rystelser finder sted nu – og de er budbringere om Jesu snarlige genkomst.

Da Farao og hans hær ville tilintetgøre alle israelitterne med ét hug, skabte Gud et vejrfænomen i Det Røde Hav, der tilintetgjorde Israels forfølgere.

USA presser på for at dele lsrael. Det er ikke tilfældigt, at USA samtidig rammes af dødsvinde og minus temperaturer, der overgår alt tidligere.

I storbyen Indianapolis blev der mandag for første gang nogensinde erklæret “Kode-RØD-undtagelsestilstand”, som betyder, at al unødvendig udendørs aktivitet var forbudt.
 
Vejrtjenesten meddelte: “Huden kan fryse til is på få minutter!”

Nu kommer turen til Europa. England er allerede ramt af enorme oversvømmelser. Det massive lavtryk over USA har sendt kæmpe bølger i retning mod Storbritannien, Portugal og Frankrig. Meteorologerne forventer rekordhøje bølger på 25 meter.

At kristne med det profetiske ord tilgængeligt kan kalde alt dette for tilfældigt eller uden betydning, fatter jeg simpelt hen ikke.

For mit eget vedkommende betyder det, at Jesu ord fra Lukas 21:28 står med flammebogstaver foran mig – dag og nat:

“Når dette begynder at ske, da skal l rette jer og løfte jeres hoveder, thi jeres forløsning nærmer sig!”

Og Lukas 21:36 minder mig om denne nødvendige indstilling fra min side:

“Våg og bed til enhver tid, så I må undfly alt dette, som skal ske, og til at bestå for Menneskesønnen!”