20.02.2015

Disse 12 truslene kan gjøre, at Verden går under.

Frykter atomkrig, supervulkaner, kunstig intelligens og pandemier.

Global Challenges Foundation har sammen med Universitetet i Oxford laget en oversikt over de tolv største truslene mot vår sivilisasjon. De innleder truslene med et sitat fra den Britiske politikeren William Wilberforce: «Du kan velge å se bort, men du kan aldri igjen si at du ikke visste».

De tegner et dystert bilde av de utfordringene, de mener, vi står overfor.
- Med et slikt fokus kan det overraske noen lesere, at rapportens viktigste mål er å inspirere til handling og dialog, skriver forfatterne.

http://www.dagbladet.no/2015/02/18/nyheter/utenriks/forskning/vitenskap/37767335/