16.11.2013

Kan ha oppdaget antibiotikaens arvtager.

Ved Universitetet i Tel Aviv har de oppdaget et protein som dreper bakterier. Det kan bety at det kan erstatte antibiotikabehandlingen.

Forskere har i mange tiår advart mot at bakterier blir stadig mer resistente mot antibiotika og at faren er tilstede for at det ikke vil fungere som en behandlingsmetode i framtiden. Heller ikke i dag er det en effektiv behandling i mange tilfeller av infeksjoner eller andre bakteriesykdommer.

Det er en erstatning for dagens antibiotika et forskningsteam ved Universitetet i Tel Aviv har vært på utkikk etter. Teamet er ledet av professor Udi Qimron. De har kommet over et protein som forhindrer bakterier fra å dele seg og derfor blir ødelagt, skriver Ha’aretz.

http://www.miff.no/Suksess-historien/2013/11/16Kanhaoppdagetantibiotikaensarvtager.htm