25.04.2015

1. maj møder på Jæren.

Møter 1. mai 2015.
Talere: Jan Bygstad og Mikkel Vigilius fra Danmark.

Randaberg forsamlingshus: Kl. 11.00 Mikkel Vigilius: «Til Himmelen sammen!» Sang av Even og Eivind Ydstebø.

Frøyland forsamlingshus: Kl. 11.00 Jan Bygstad: «Korsteologi og herlighetsteologi.» Sang av Elisabeth og Helge Lindhjem.

Kleppe bedehus: Kl. 18-00: Jan Bygstad: ”Nycalvinisme.”
Kl. 20,00: Mikkel Vigilius: «Åndelig samfunn eller opplevelsessamfunn.” Sang av Elisabeth og Helge Lindhjem.

 Offer til Jærtun Lutherske friskole. Matpause mellom møtene. Alle velkommen!
Arrangør: «Vardevakt for Bibelen».