28.11.2013

Multireligiøst eller kristent?

Hospital vil erstatte det kristne bederum med et multireligøst
I forbindelse med opførelsen af de nye supersygehuse rundt omkring i landet eller renovering af de gamle skal det besluttes, om der skal være et kapel, eventuelt en kirke, eller blot et bederum. Skal kristendom og folkekirke beholde særstatus, eller skal hospitalerne komme multikulturalismen i møde og indrette neutrale, symbolløse bederum og meditationsstuer? Hospitalsledelserne hælder mest til det sidste. De vil ikke have religion på fingrene og henviser til, at der skal være plads til mangfoldighed.

Et kors på hjul
Således i Ålborg i år 2000, Kolding sidste år, hvor et rum blev indrettet, så alle kan bruge det. Et kors på hjul kan rulles frem og tilbage, så muslimer, hinduer og andre ikke tager anstød, og dermed skulle det problem vel være ude af verden!

http://denkorteavis.dk/2013/hospital-vil-erstatte-det-kristne-bederum-med-et-multireligost/