02.12.2013

Islamisme – en totalitær ideologi.

Man taler om radikal og moderat islamisme, jihadisme, radikal og traditionel salafisme, wahabisme mv. Mozaffari er imidlertid her klar i mælet, fordi han lægger sig fast på, at definitionen på islamisme skal opfylde to krav:

1. Den skal omfatte alle eller de mest betydningsfulde egenskaber, der normalt bliver tillagt islamismen.

2. Den skal udelukke karakteristika, der er fremmede for islamismen.

Kravene leder ham frem til følgende definition: ’Islamisme’ er en religiøst baseret ideologi, der rummer en totalitær tolkning af islam. Endemålet er at erobre verden med alle midler.

http://denkorteavis.dk/2013/islamisme-en-totalitaer-ideologi/