15.12.2013

Bed for de gamle og syge i Jerusalem.

Særlig svær er situationen for gamle og syge, der er stillet over for et vanskeligt valg: skal de købe mad eller opvarme deres bolig? Mange af dem har ikke råd til begge dele. Og så er der udgifterne til den dyre medicin, som adskillige må give afkald på.

En ældre indbygger i Jerusalem, Valentine Akabson, 83, der lever i en lille, lejet lejlighed, har ikke tændt for sit varmeapparat, fordi han ikke har råd til at betale elektricitetsregningen. Han sidder med flere overfrakker på.

http://udfordringen.dk/2013/12/gamle-og-syge-ma-vaelge-mellem-mad-og-varme/