04.12.2013

Norske kristenledere til Israel for å beklage.

Ut­sen­din­ger fra 21 krist­ne grup­per i Norge, med Tøns­berg-pas­to­ren og mi­sjo­næ­ren Terje Li­ve­rød i spis­sen, trop­per ons­dag opp i den is­ra­els­ke na­sjo­nal­for­sam­lin­gen for å be­kla­ge Nor­ges med­virk­ning til Oslo-av­ta­len.

Antisemittiske holdninger
– Vi ber om at Israel som nasjon tilgir oss for Oslo-avtalen som deler opp landet Israel, for pengene fra Norge som ender opp hos terroristorganisasjoner, for ikke å flytte vår ambassade fra Tel Aviv til Israels evige og udelelige hovedstad Jerusalem, for ikke å stå opp og forsvare Israel i en verden med stadig mer fiendskap, og for de antisemittiske og antisionistiske holdninger som rår hos norske politikere og medier, heter det i beklagelsen.

De kristne utsendingene vil også be om tilgivelse for at jøder først i 1851 fikk slippe inn i Norge, for at norske jøder ble sendt til dødsleirene under holocaust og for at jødiske krigsflyktninger ifølge dem ble avvist etter andre verdenskrig.

http://www.dagen.no/2013/12/04/kristenliv/pastor/oslo-avtalen/tilgivelse/187508