05.01.2014

Foreldre ber om bankkort til fireåringer.

Da Sparebank1 SMN lanserte bankkort til barn, ble de kontaktet av foreldre som ville ha betalingskort til fireåringene sine. Da satte banken en aldersgrense.

– Da vi fikk bestillinger på kort til barn på fire år og kom i diskusjoner med foreldre knyttet til hvorvidt bankkort var egnet for så unge barn, bestemte vi oss for å sette en nedre grense på sju år. Utviklingen av kortet ble gjort i tett dialog med Forbrukerombudet og organisasjonen «Barnevakten».

http://www.aftenposten.no/okonomi/Foreldre-ber-om-bankkort-til-firearinger-7423762.html#.UsiWpDWA0SJ