27.07.2014

Ingen vil slutte.


Hvordan skal to parter, som vil utslette hverandre, kunne bli enige?

FN vil ha øyeblikkelig våpenhvile. Det samme vil Obama. Og Børge Brende. Og ganske sikkert flertallet i Gaza. Men Hamas og den Israelske regjeringen mener, det er for tidlig å la våpnene tie.

Israel sa riktignok ja til våpenhvile forrige uke. Men det var en våpenhvile, Hamas ikke hadde vært involvert i.

Egypt – som nå må regnes som Hamas fiender – hadde forhandlet på deres vegne. «Vi hadde inngått avtale med oss selv», bemerket en Israelsk statsråd etterpå.

http://www.vl.no/meninger/ingen-vil-slutte-1.87390