26.08.2015

Kærlighed til sandheden.

Fra "Èt er nødvendigt."
Andagt til 28. august.
Af Hans Erik Nissen.

”De tog ikke imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst”. 2 Thess. 2:10.
Mange skal ledes vild i tiden umiddelbart før Jesu genkomst. Løgnens magt skal tage til. Ja, Satan skal søge at føre endog de udvalgte vild, og frafaldet skal blive stort. Hvorfor? Fordi spørgsmålet om sandhed ikke længere bliver stillet.

Er noget til hjælp for et menneske, anses det af de fleste for at være godt. Alt, hvad der skaber glæde, fred og harmoni i livet, har selv mange Kristne svært ved at sige nej til. Man spørger ikke, om en lære er sand, men om den virker.

På den måde er det let at nedbryde grænser. Først sker det mellem de Kristne kirker og dernæst mellem religionerne. Man hævder, at vi alle er på vej mod samme Gud, selv om vi nærmer os Ham fra hver sin side. Sådanne tanker er med til at bane vej for en alliance mellem alle religioner i en gensidig anerkendelse af, at vi dybest set vil det samme.

Men det er løgn. Der er kun én vej til Gud, og den er Jesus. Han alene er vejen, sandheden og livet. Der er kun frelse i troen på Ham. Den sandhed elsker et Guds barn. For den er han villig til at lide og dø.

Og villigheden bliver sat på prøve. Vi er på vej mod en Verden, hvor alle skal være enige om de overordnede holdninger og mål. Den antikristelige tid er en prøvelsestid for Herrens folk.

Det er nærliggende at lade sig gribe af frygt og angst. Det skal du ikke gøre. Sæt din lid til Jesus. Han vil ikke slippe dig. Du skal tage imod kærlighed til sandheden. Den er ikke afhængig af, hvor mange der slutter sig til den. Gud har talt. Hvad Han har sagt, står fast.

Vær en af de få, der er sandheden tro til det sidste. Du skal ikke blive til skamme. Det står Gud inde for.