12.09.2014

Er jeg et endetidstegn?

Tiden før denne Verden går under, vil være kjennetegnet av, at kjærligheten vil bli kald hos mange.

  «Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.» Matteus 24,12

Vi leser ord fra Jesus, som omhandler tiden før Han kommer igjen fra himmelen og henter sine til seg. Tiden før denne Verden går under, vil være kjennetegnet av, at kjærligheten vil bli kald hos mange.

I dag skal jeg ikke gå langt, men stoppe med meg selv. Jeg merker et utrolig åndstrykk i tiden, som vil bevege blikket mitt bort fra Jesus. Kjærligheten til Jesus angripes fra alle kanter. Og sakte og sikkert svekkes den?

Må det ikke bli slik, at jeg blir så travelt opptatt med å tjene Gud, at Han blir stående utenfor – undrende på hvorfor Han ikke får slippe til i livet mitt.

http://www.dagen.no/Inspirasjon/11/09/2014/Er_jeg_et_endetidstegn-112673