10.09.2014

Propaganda splitter Russere og Ukrainere.

I morgen samles R
ussiske og Ukrainske kirkeledere til dialog i Oslo. De deler troen, men ikke nødvendigvis oppfatningen av virkeligheten.

  – Propagandaen er blitt det tyngste våpenet i konflikten mellom Russland og Ukraina, hevder Pavel K. Baev, forskningssjef ved Prio. Han mener, Russisk propaganda er mer effektiv i dag enn i Sovjettiden.

Propagandaens budskap er, at Russere diskrimineres i Ukraina. Kiev-regjeringen fremstilles som en gjeng ekstremister, som er støttet av et Russland-fiendtlig Vesten.

http://www.dagen.no/Nyheter/09/09/2014/Propaganda_splitter_russere_og_ukrainere-111891