12.10.2014

Danske Islamforskeres ubehag ved ny banebrydende Islamforskning.

Der er i de seneste år sket skelsættende, for ikke at sige revolutionerende nybrud i udforskningen af Koranens tekst og Islams tidligste historie.

Kritisk analyse af Koranen og nytolkning af arkæologiske fund i Mellemøsten har sat store spørgsmålstegn ved den traditionelle – dvs. Islamiske – forståelse af Koranens tilblivelse og indhold, en forståelse som i høj grad også er blevet accepteret af Danske Islamforskere.

http://denkorteavis.dk/2014/danske-islamforskeres-ubehag-ved-ny-banebrydende-islamforskning/