10.11.2014

Å be for Israel.

En viktig del av Guds frelseplan er godt synlig i dag. Han fører Jødene hjem til sitt land og reiser dem opp til en velsignelse for verden, slik det er skrevet i Bibelen.
De klinger så underlig slike ord som okkupasjon, ulovlige bosetninger og så videre.

Israel, Guds tjener og bildet på menigheten. Vi er også en del av dette, og vi er gitt rike muligheter til å hjelpe i dette store, som skjer, og vår bønn, velsignelse og trøst er meget viktig.

Opprøret mot og avvisningen av Gud og Kristus viser seg stadig tydeligere, ja, det preger verden. Det står skrevet slik, vi mennesker skal bli i den siste tiden, og om de ting, som skal skje. Fordi vi ikke tar imot Guds frelse, og lar Kristus få lege oss.

Antisemittismen er voksende i verden. Rosende omtale av Israel høres sjelden, men harde, dømmende ord forfølger dem. Deres anstrengelser og framganger forties ofte, for den, som blir hatet, får ingen ros. Hatet blomstrer, og sannhet og rettferd forsvinner. Vi ser og hører dårligere.

Gud har nok fulgt alle lederne av landet siden opprettelsen av landet i 1948, og det er som om, Netanyahu nå står som et vitne foran FN-forsamlingen, når han taler der. Det er nesten et under, slik Israel har utviklet et sterkt, demokratisk samfunn på så få år, og det med krig, motarbeidelser og terror nesten hele denne tida.

Det kommer en tid, da Gud vil slippe sin ånd over Israel, nå trenger de oss og våre bønner. Min egen innsats er ikke noe å skryte av, men jeg ser framover og gir ikke opp mitt bønneliv, men søker å styrke det.

http://www.dagen.no/Meninger/07/11/2014/Å_be_for_Israel-132978