23.06.2013

EU er den europæiske kulturs ødelægger.

Jeg husker tydeligt Ungarn 1956, og var naturligvis også stærkt optaget af foråret i Tjekkoslovakiet i 1968 og af den polske frihedsbevægelse Solidaritet i 1980, ligesom jeg rejste i og skrev om de baltiske lande og andre sovjetrepublikker – inklusive den russiske – under frigørelsen fra den virkeliggjorte socialisme i slutningen af 1980’erne., og jeg blev utrolig glad, da disse totalitære regimer brød sammen. Som universitetsansat historiker har jeg brugt størsteparten af mit liv på at sætte mig ind i disse idiotiske regimers oprindelse, udvikling og ideologiske grundlag. Denne livslange beskæftigelse har vaccineret mig mod totalitære fristelser af enhver art. Jeg kender de totalitære lus på travet, og jeg kan mærke den totalitære stank, hvor den end kommer fra.

http://www.d-intl.com/eu-er-den-europaeiske-kulturs-odelaegger/?lang=da#.UcdRuh3U-Mc