15.01.2015

Mit møde med Islamisk Trossamfund og deres gnistrende uoprigtighed.

Jeg har som forfatter til bogen ”De Muslimske Broderskaber – Brandstiftere eller Brandslukkere? ” beskæftiget mig med ”Islamisk Trossamfund” på Dortheavej. Et gennemgående tema i mine samtaler med en repræsentant for trossamfundet var dets betoning af, at de var demokrater, og at de ønskede præcis den samme samfundsudvikling som vi.

De ønskede ganske vist integration på Islams – Sharias – betingelser. Men det var ifølge dem kun et tilsyneladende problem. For Islams Sharia er demokrati, respekt for menneskerettigheder, ytringsfrihed og kvinders ligestilling, mente de.

Igen og igen blev det pointeret, at hvis vi anerkendte dem som vores dialogpartner, kunne de sikre os et konfliktfrit forhold mellem Muslimer og Danskere, så radikale Jihadister kunne blive opfanget og neutraliseret.

http://denkorteavis.dk/2015/mit-mode-med-islamisk-trossamfund-og-deres-gnistrende-uoprigtighed/