02.03.2015

En flom av løgner mot Israel.

Det har fossregnet i Sør-Israel. Og det førte i forrige uke til flom i Wadi Gaza. Da var det ikke tilstrekkelig for Palestinske ledere å skylde på regn.

Når det fossregner i ørkenlandskapet i Sør-Israel, blir vannmengder fra store oppsamlingsområder skylt ned i bekkefar og elveleier, som normalt er tørre (wadi). Resultatet er flom.

Går man tur i ørkenen om vinteren, må man alltid passe seg i de tørre bekkefarene. Når som helst kan en bølge av vann komme strømmende, selv om det ikke har regnet der, man selv er. Vannflommen kan komme fra oppsamlingsområder flere kilometer borte.

Noe av regnvannet, som faller i Israel, renner ut i Middelhavet via Wadi Gaza, som deler Gaza-stripen omtrent på midten. Oppsamlingsområdet går langt inn i Sør-Israel, mot byer som Sde Boker, Dimona og Arad.

På Israelsk side kalles wadien Besor. I forrige uke ble det flom i Wadi Gaza. Da var det ikke tilstrekkelig for alestinske ledere å skylde på regn. Nei, Israel har selvsagt skylden.

http://www.dagen.no/Nyheter/utenrikskommentar/–-En-flom-av-løgner-mot-Israel-173340