25.05.2015

«Konservativ krise»

Jan Bygstad, prest i DELK Bergen
De første årene i min tid som Bibelskolelærer undret jeg meg ofte over den nesten fullstendige mangel på Bibelkunnskap hos svært mange unge, som begynte på Bibelskolen.

  De var, for de flestes 
vedkommende, vokst opp i Kristne hjem, og hadde trådt sine barnesko i søndagsskoler og Kristent ungdomsarbeid i kirker og på bedehus.

http://www.dagen.no/Meninger/synspunkt/%C2%ABKonservativ-krise%C2%BB-203137