23.05.2015

Om Pinse.

Pinsen er festen for Helligåndens komme, som falder 50 dage efter Påske. Ordet Pinse kommer af det Græske ord Pentekoste, som betyder den halvtredsindstyvende. Pinse er efter Jul og Påske kirkens tredje store højtid. Her fejres det, at Helligånden kom til disciplene, og gjorde dem i stand til at forstå og tale alle sprog, så de kunne gå ud i Verden og fortælle om Jesus til alle folkeslag.

http://www.folkekirken.dk/aarets-hoejtider/pinse/om-pinse