13.07.2015

Fremtidens kirkeliv
 og det økumeniske perspektiv.

Uansett hvor vi hører hjemme i kirkebildet, kan det være klokt å innstille seg på, at fremtiden ikke vil bli en forlengelse av, hva som er nå. Vi er den siste generasjon, som er vokst opp i et samfunn, basert på et Kristent verdigrunnlag. 

Den Nordisk-Katolske kirke er fra ulikt hold blitt karakterisert som «sekterisk» på grunn av manglende størrelse. Dette er ellers en skjebne, som også ble urkirken til del, som i sin samtid ble omtalt som «nasaréer-sekten» (Ap gj 24:5).

I kirkelig sammenheng blir imidlertid ordet «sekterisk» vanligvis ikke brukt kvantitativt, men som en kvalitativ kategori. Det sekteriske består i den selvbestaltede vilje til å ri egne kjepphester på bekostning av den Apostoliske læreoverlevering. På slike premisser kan også «store» kirkesamfunn bli sekteriske.

http://www.dagen.no/Meninger/synspunkt/Fremtidens-kirkeliv
-og-det-økumeniske-perspektiv-221643