07.09.2015

Franklin Graham etter Kim Davis fengsling: Vi må be til Gud at dommer får en endring i sinnelag.

Fra Sokelys.com/
5. september 2015.

Den Kristne clerken, Kim David, ble fengslet av en føderal dommer for tre dager siden, fordi hun avviste å sette sitt navn på attester for likekjønnede par.

Dette, vi nå ser skje, er nøyaktig det, vi fryktet ville komme som en konsekvens av høyesteretts katastrofale kjennelse i juli. Som Amerikanere garanterer konstitusjonen oss religiøs frihet, noe som betyr. at vi skal kunne leve ut vår Kristne tro i dagliglivet.

Mike Huckabee omtalte kjennelsen som “kriminalisering av Kristendommen.”

Når Kim Davis utkjemper denne kampen, kjemper hun i realiteten for den religiøse frihet for oss alle. La oss fortsette å be for henne, samt at dommer David L Bunning vil få et endret hjertelag.