07.09.2015

Netanyahu: Bibelen er garantien for vår eksistens og nøkkelen til landet vårt.

Fra .Ordetogisrael.no/
7. september 2015.

«Uten Bibelen og den eldgamle linken til vårt land, har det Jødiske nærvær i Israel ingen betydning for oss,» sa Premierminister Netanyahu i sin Bibelgruppe.

Premierminister Benjamin Netanyahu og hans kone Sara var vertskap i Premierministerens residens for et ekstraordinært møte i Tanakh, en Bibelstudiesirkel, som denne gang var til ære for det Jødiske nyttår.

Netanyahu begynte sin tale der, om hvor avgjørende betydning Bibelen har for det Jødiske nærvær i Det hellige Land. «Den, som jevnlig deltar i denne sirkelen, vet, at jeg en gang sa, at Tanakh er garantien for vår eksistens.

Den eneste grunn for vårt folk til å være her i Israel er vår forbindelse til denne boken.» Han fortalte Bibelgruppen om hans skikk med å lese Tanakh hver Sjabbát i hjemmet sammen med sin hustru og sin sønn, når han var hjemme. «Jeg opplever stor inspirasjon av dette,» sa han under det syvende møte i Bibelstudiegruppen, som vanligvis arrangeres til minne om Netanyahus avdøde svigerfar, Shmuel Ben-Artzi.

«For tiden gjennomgår vi Femte Mosebok. Etter den kommer Josvas bok. Skikken, med at jeg har med Avner, min andre sønn, er, at etter at vi er ferdig med den ukentlige lesning av Torah og Haftara, nemlig Mosebøkene og fortolkningene, så leser vi bare seksjoner fra Tanakh,» sa Netanyahu.

«Alle hendelser der lærer oss alltid noe om det evig liv for menneskeheten generelt og det Jødiske folk i særdeleshet,» la han til. Han understreket at det derfor er meget viktig for barna i Israel å lese Tanakh. Dette «vil gi dem kunnskap om vår kultur og vår arv, som igjen er vår tros historie, samt forholdet mellom menneskene og deres forhold til vår himmelske far. Dette er meget viktig og må komme først.» «Bibelens leksjoner er også av stor betydning for Israels nåværende kamp for å overleve», sa den Israelske Premiersminister.«

Jeg sier dette i en tid, da det er en trend hos nasjonene i Verden, en trend, som vil fortsette og benekte våre rettigheter og vår link til Israels land, og til at vårt folk skal få leve der. De ulike boikottbevegelsene har rammet vårt folk i tusenvis av år. Vi er boikottet og svertet og og stemplet som årsak til alt ondt i verden,» sa han videre.

«Selvfølgelig er dette i dag litt latterlig, når man ser på den flommen av millioner av mennesker, som flykter for ekstremistisk Islam, IS og andre terrororganisasjoners herjinger i Midtøsten og Afrika. Men selvfølgelig er det andre nasjoner, som anerkjenner vårt folks eksistens og verdi.

Israels folk utvikler virkelig i vår tid fantastiske ting. Bokens folk er i så måte et folk i cyber. Vi bryter gjennom til nye kontinenter og nye land, som Kina, India, Japan, flere land i Afrika, Latin-Amerika og sist i Brasil. Følg med på, hva som skjer med Israels forhold til disse stater,» sa Netanyahu videre.

«Vårt folk møter to fundamentalt motstridende trender i Verden. For det første viser jeg til de vedvarende angrep, som vårt folk har møtt gjennom hele vår historie. På den andre siden har vårt folk i dag fått sitt land her i Midt-Østen med muligheter til å bli sterke og stå imot våre fiender.

Nå bestemmer vi selv vårt lands politikk. Helt fra Josvas tid har vi måttet kjempe mot alle de, som ønsket å utslette oss. Dette har vært det aller viktigste for oss gjennem historien,» avsluttet Premierminister Netanyahu sin tale i Bibelgruppen.