21.05.2013

UNESCO ikke velkommen i Jerusalem.

Den israelske regjeringen informerte FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kulturelle affærer, UNESCO om at deres delegasjon som planla et besøk til Jerusalem denne måneden ikke er velkommen. UNESCO er kjent for sine anti-Israel uttalelser, og de hevdet at de under sitt opphold i Israel skulle registrere religiøse og kulturelle steder. Men UNESCO hadde samtidig satt opp møter med palestina-arabiske aktivister, og den israelske regjeringen sa i sitt avslag til dem om visum, at siden de hadde løyet til Israel ville de ikke få utstedt visum slik opprinnelig planlagt.

http://www.karmel.net/2013/05/21/nyhetssammendrag-21-mai-2013/