10.06.2013

Israel, FN og EU.

Israel kan ikke stole på FN for sikkerhet
Statsminister Binyamin Netanyahu sa under kabinettmøtet søndag at kampene i Syria i forrige uke, hvor FNs fredsbevarende styrker kom under ild, gjør det tindrende klart for Israel at landet ikke kan stole på en internasjonal styrke for landets sikkerhet. –De [internasjonale styrker] kan ikke bli en del av en avtale og de kan ikke danne grunnlaget for Israels sikkerhet, sa Netanyahu.

EU finansierer anti-Israel NGO Organisasjonen
NGO Monitor har lagt frem en rapport overfor EU parlamentet som viser de skadelige konsekvensene av at EU i hemmelighet finansierer flere såkalte «Non-Government Organizations» (NGO) som har en radikal dagsorden som forsøker å undergrave Israel. Ifølge rapporten går EU-midler til NGO-grupper som er involvert i anti-Israel boikotter og voldelige demonstrasjoner, noe som undergraver EUs arbeid for å oppnå fred i Midt-Østen, sier NGO Monitor som overvåker NGO grupper.

http://www.karmel.net/2013/06/10/nyhetssammendrag-10-juni-2013/