21.06.2013

Nyt virus.

Nytt virus sprer seg i Midt-Østen
Helsemyndighetene i Israel følger nøye med på spredningen av et nytt virus som sprer seg via luftveiene og setter seg i lungene. Viruset som har fått navnet MERS – Middle East Respiratory Syndrome – ble oppdaget i araberlandene og Israel er i risikosonen fordi mange arabere reiser inn og ut av landet til områdene hvor viruset er. MERS er langt mer dødelig en SARS som ble oppdaget i 2003.

http://www.karmel.net/2013/06/21/nyhetssammendrag-21-juni-2013/