15.11.2013

Kom ud fra hende, mit folk.

Fire ganger sier Skriftene «Kom ut fra henne .... mitt folk ...» (Jesaja, Jeremia, Korinterne, Åpenbaringen).

Når Gud gjentar noe så mange ganger er det fordi det er ekstremt viktig.

Gud hater sammenblanding. Han vil ikke ha lunkenhet. Elias, Jeremias og alle de andre profetene ble sendt for å bringe korrigering og advarsel.

Det har alltid vært en rest som ikke bøyer seg for Ba'al, og de har sjelden hatt noen verdslig maktposisjon.

Lite har forandret seg til i vår tid. De gikk sine egne veier og proklamerte sin egen gud i stedet for å lytte til Avraham, Itzak og Ja'akovs Gud.

Lars-Torleif Utnes Storstrand på Facebook 14. november 2013.