09.03.2014

Grunnloven til Hamas.

18. august 1988 vedtok Hamas sitt charter, hvor den islamske bevegelsens politiske mål blir beskrevet. Hamas kommer med konklusjonen allerede i forordet – Islam vil eliminere Israel.

http://www.miff.no/tema/dokumenter/hamascharter.htm