17.03.2014

Kinas problemer med Ukraina.

NEW YORK (Aftenposten): Verdens mest folkerike stat prøver å gjøre seg selv usynlig i Krim-krisen. Og det er ikke så rart. Beijing-myndighetene kommer dårlig ut av det uansett.

FN-bygningen forrige mandag: Det gikk et hørbart sus gjennom rekkene av erfarne diplomater da den kinesiske ambassadøren tok ordet. Møtet i Sikkerhetsrådet hadde allerede pågått en stund.

De fire andre faste medlemmene, altså USA, Russland, Storbritannia og Frankrike, hadde presentert sine argumenter. Men den kinesiske ambassadøren hadde ikke bedt om ordet. I stedet gikk runden videre til de ikke-faste medlemmene – Rwanda, Litauen, Chile. Men så ba Liu Jieyi om å få si noe likevel.

- Kina opprettholder sitt prinsipp om ikke-innblanding i et lands interne affærer. Vi respekterer Ukrainas uavhengighet, suverenitet og territorielle integritet, sa Liu.

Det var et klart slag i ansiktet på Russland, som måtte innse at ingen av de 14 andre landene i Sikkerhetsrådet tok Moskvas parti.

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Kinas-problemer-med-Ukraina-7503512.html#.UyYvqDVOUSJ