04.07.2013

Egypt og demokrati.

I skrivende stund ser det ut for at det militære «kuppet» i Egypt har gått relativt fredelig for seg, men observatører advarer om at situasjonen fort kan endre seg og at det kan ende opp med en borgerkrig hvor Det muslimske broderskap kjemper mot de mer moderate i landet som har vunnet i denne omgang.

Avsatte president Mohamed Mursi representerte broderskapet og i likhet med andre diktatorer i den muslimske og sosialistiske verden, brukte han en demokratisk prosess for å sikre seg valget. (Det er fremdeles mistanke om at valgfusket sikret ham seieren for ett år siden)...

 http://www.karmel.net/2013/07/04/egypt-og-demokrati/