03.06.2014

Vi er ikke fornøyd med Facebook.

For fjerde året på rad har Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI målt brukertilfredshet og lojalitet for de fire sosiale mediene, Facebook, Linkedin, Twitter og Youtube.

Hver av tjenestene er vurdert av 100 aktive brukere av tjenesten i Norge, og resultatene er ikke spesielt oppløftende.

Facebook oppnår kun 62 av maksimalt 100 oppnåelige brukertilfredshetspoeng. Enda dårligere scorer Twitter og karrierenettverket Linkedin med 61 poeng hver.

http://www.aftenposten.no/digital/Vi-er-ikke-fornoyd-med-Facebook-7588888.html