17.07.2014

Slik kan en bakkeinvasjon i Gaza bli.

Blir Israelske soldater beordret over grensen til Gaza, er panserbrytende våpen, krigføring i tettbebodde områder og bombefylte tunneler blant utfordringene, de må forberede seg på.

Israel kalte forrige uke inn 40.000 reservesoldater til å stå klar til en bakkeoperasjon på Gazastripen. Etter at Israelernes ensidige våpenhvile kollapset etter seks timer, oppfordret Israel onsdag sivile Palestinere til å evakuere de nordlige delene av Gaza.

Ikke noe annet valg
Kommandørkapten Per Christian Gundersen ved Forsvarets Høgskoles mediegruppe mener, dette er ett steg nærmere en bakkeinvasjon i Gaza.

- Dersom ikke Hamas og andre militante grupper stanser eller reduserer rakettangrepene, så tror jeg ikke Israel har noe annet valg. Går de ikke inn i Gaza, vil Israel miste troverdighet både overfor motstandere og egen befolkning, sier han.

Stor risiko for soldatene
Gundersen er ikke i tvil om, at Israels trussel om å sende soldater over grensen er reell. En slik operasjon er imidlertid siste alternativ for Israel, blant annet på grunn av den høye risikoen for tap av soldater og for ytterligere tap av internasjonal støtte.

- I tillegg er en slik operasjon risikofull overfor egen opinion, dersom en ikke skulle lykkes med målsetningen, nemlig betraktelig å redusere Hamas' evne og vilje til å angripe Israel, sier Gundersen.

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Slik-kan-en-bakkeinvasjon-i-Gaza-bli-7639145.html#.U8b-aDWKASJ