23.09.2015

Det er fuldbragt!

Fra Facebook.
Af Moses Hansen.
23. september 2015.

Det er nu Yom Kippur i Israel. Den store Forsoningsdag. Årets helligste dag, hvor alle butikkerne er lukket, lufthavnstrafikken står stille sammen med den offentlige transport - og der sendes hverken radio eller TV.

Langt de fleste Jøder faster i dette døgn - og det er den dag på året, hvor flest Jøder søger til Synagogen. Yom Kippur fejres af Jøder over alt i Verden. Det var den ene dag om året, hvor ypperstepræsten alene gik ind i det Allerhelligste, hvor Pagtens Ark stod.

Du kan nøje læse om handlingen i 3 Mos. kap. 16. Blod blev udgydt som et offer for synden - og en syndebuk blev sendt ud i ørkenen som et symbol på, at den bar synden langt bort.

For den ikke Jesus-troende Jøde er det en frustrerende dag, da de mangler deres Tempel, og ritualerne bliver nemt uden indhold. Men for den Jesus-troende Jøde, og for os Jesus-troende hedninger, er det en herlig dag. For vi har ved Guds Nåde erfaret opfyldelsen af profetien i Zakarias 3:9, der siger: ”På en enkelt dag vil jeg fjerne den skyld, der ligger over landet. Når den dag kommer, kan I igen trygt byde jeres venner velkomne og nyde freden under vinrankens og figentræets skygge.”

Den ene dag, hvor skylden blev fjernet, var da Jesus blev korsfæstet uden for Jerusalems bymure, og Han råbte: “Det er fuldbragt!”

 Han blod renser os fra AL synd. Halleluja. Vi kan ved Jesu offer have fred med Gud.

Den dag var den store Forsoningsdag - og den gælder den dag i dag. Der skal ikke slagtes hverken lam, tyre eller geder. Jesus var det slagtede Guds Lam.

Ære være du Jesus Kristus - Guds Hellige Søn og Lam.