31.08.2014

Mellemøstens Kristne lider.

Luthersk Missions landsstyrelse har på sit møde den 22.-23. august besluttet, at opfordre alle LM-enheder til på deres førstkommende møde at bede for de forfulgte Kristne.

”Især i Syrien og Irak er situationen for de Kristne desperat. De er vores brødre og søstre, og når ét lem lider, så lider alle lemmerne med,” skriver generalsekretær Jens Ole Christensen i en direkte henvendelse til alle formænd for LM’s kredse, frimenigheder og ungdomsforeninger.

Det er først og fremmest organisationen Islamisk Stat, som driver mange Kristne i Syrien og Irak på flugt. Nogle fanges og andre dræbes. Selv forsigtige skøn taler om halvering af antallet af Kristne i Irak på kort tid.

http://www.dlm.dk/nyheder/2014/mellemoestens-kristne-lider/