29.11.2014

Striden om loven om Israel som Jødisk stat.

Initiativet til en lov om Israel som Jødisk stat kom som en reaksjon på Arabiske grupper, som krevde like store rettigheter for Arabere til å flytte inn i Israel, som Jøder har.

Tonen i debatten blir forsterket av, at et nyvalg ser ut til å nærme seg.

http://www.miff.no/arabere-i-israel/2014/11/28StridenomlovenomIsraelsomjodiskstat.htm