01.12.2014

Gleden ved ondskap.

Drives ugjerningsmenn av ideologi eller følelser? Er handlingene produkt av et sykt sinn eller kalkulerende ondskap? Eller er det bare pliktfølelse, som ligger bak?

http://www.vl.no/samfunn/gleden-ved-ondskap-1.302100