03.02.2015

En falsk trygghet.

«For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.» Efeserne 6:12.

  La meg starte dagens andakt med et utsagn fra en kjent, Kinesisk Kristen, kalt den himmelske mannen. Han har sagt: «Jeg vil heller ha Kinas kommunisme enn Vestens materialisme.»

Det er lett å tenke, at åndsmaktene ikke har så mye makt i Norge. Her er det sjelden synlige manifestasjoner av mennesker, som er demonbesatt. Men undervurderer vi den åndelige kampen, som foregår i landet vårt?

Paulus skriver, at Djevelen kommer med lumske angrep. Han gjør seg om til en lysets engel. Og uten at du er våken, og ikledd kraft fra Jesus, kan du lett forføres.

Tør vi spørre om all vår rikdom lenger er til velsignelse for oss? Gir all vår overflod oss en falsk trygghet og feil fokus? Klarer vi oss faktisk helt på egenhånd – uten Gud?

Sjelden kommer vi i situasjoner, hvor vi ikke kan redde oss selv?

http://www.dagen.no/Inspirasjon/andakt/En-falsk-trygghet-162914