09.03.2015

Død og Værdighed.

Drømmen om en verdig død kan være en illusjon. Ikke minst når den «verdige død» egentlig dreier seg om en bestilt avliving. Det er aldri verdig å avslutte sitt eget liv, enda mindre å be andre om hjelp til dette. 

Å begå selvmord er ingen verdig avslutning på livet. Heller ikke dersom den selvbestemte avlivingen skjer med assistanse fra andre. Likevel arbeider «Foreningen Retten til en verdig død» for å legalisere legeassistert dødshjelp (eutanasi) i Norge.

  http://www.dagen.no/Meninger/kronikk/Død-og-verdighet-175449